REGULAMIN CAMPINGU „7 Żab”

1. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje kierownik campingu.

2. Przybywający na teren kempingu zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji oraz uregulować należność za cały okres zamierzonego pobytu w chwili przybycia, opłacając jednocześnie opłatę miejscową, wg Uchwały R.G. Rewal. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
– Za dokonane wpłaty otrzymują Państwo dowód wpłaty, który należy zachować.
– Przedłużenie pobytu należy zgłaszać do godz.9.00 ostatniego dnia pobytu. Od 7.7 do 15.8 przedłużenie pobytu może nie być możliwe.
– Doba pobytowa trwa do godz. 12.00 dnia wyjazdu.

3. Camping jest miejscem wypoczynku

Na campingu obowiązuje cisza dzienna oraz cisza nocna. Zachęcamy gości do delektowania się ptasimi koncertami. Puszczanie głośnej muzyki jest niewskazane przez całą dobę.
– Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00 , w tych godzinach obowiązuje zakaz puszczania muzyki i głośnego zachowania.
Zamknięta jest brama dla pojazdów samochodowych.Furtka dla ruchu pieszych działa na kod, którego nie można przekazywać osobom niezameldowanym.

4. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych gości.
Wizyty osób odwiedzających każdorazowo należy zgłaszać w recepcji. Wizyty gości są darmowe do 3h, powyżej naliczana jest opłata za osobę według cennika.
Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie pola do godziny 21.00

5. Właściciele zwierząt przebywających na terenie kempingu zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości, posiadania i prowadzenia na smyczy, kagańca oraz aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Zwierzęta muszą być wyprowadzane na spacer poza terenem pola namiotowego.

6.Każda osoba przebywająca na terenie kempingu zobowiązana do przestrzegania przepisów polskiego prawa, oraz do dostosowania się do poleceń kierownika.

7. Za rzeczy zagubione lub skradzione na terenie kempingu kierownictwo nie odpowiada.

8. Osoby naruszające niniejszy regulamin oraz osoby nietrzeźwe, wulgarne i agresywne kierownik może usunąć z kempingu bez zwrotu należności za pobyt.

9. Wszelkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem.